Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett

elérhetőségek valamelyikére.
Címzett:

Név: Horváth Szilárd

Székhely: Sármellék

Levelezési Cím 8391 Sármellék, Dózsa Gy. u. 254.

Email cím: info@cajonstudio.com

Telefonszám: 06 30 4995863

 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére

vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Termék/ek megnevezése, sorozatszáma:……………………………………………………….…….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:…………………………………………………………..……..

A fogyasztó címe:………………………………………………………………..

 

 

Fogyasztó aláírása. (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

Kelt